Inicio

Nota legal

El lloc web i el domini tractamentdevarius.cat corresponen a Eco-Chiva Girona SLP (Tractament de Varius), amb CIF B17636093 i domicili al carrer Països Catalans, 88, de Banyoles (CP 17820), adreça electrònica info@tractamentdevarius.cat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a Tractament de Varius o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Tractament de Varius presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. Tractament de Varius autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. Tractament de Varius es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a https://www.tractamentdevarius.cat/(framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que Tractament de Varius actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Tractament de Varius manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Tractament de Varius fins a la contractació expressa d’una comanda.
Tractament de Varius es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
Tractament de Varius no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

eco-CHIVA Girona s.l.p - Girona - 972 204 350 - info@tractamentdevarius.cat - Nota legal - Política de protecció dades - Política de cookies
Gestor web Comunicatek
Este sitio web utiliza cookies. Si hay todavía vela consideraremos que usted está de acuerdo con su uso. Más información sobre cookies